algemeen_medium
KSV HAARLEM SPORTFONDS

OVER HET KSV HAARLEM SPORTFONDS


Het KSVH Sportfonds is geboren uit liefde voor sport en fysieke activiteiten met als uitgangspunt dat sport een geweldige positieve impact kan hebben in het leven van mensen. Hierdoor past het KSVH sportfonds bij de sociale doelstelling van onze vereniging: het verbroederen door sport.
Wij hebben gezien hoe sport het leven van sporters kan veranderen en met het opzetten van ons sportfonds is er de mogelijkheid geschapen om projecten op te zetten of te steunen om zodoende het lokale sportklimaat te verbeteren.

Het KSVH Sportfonds zal zich heel divers orienteren met een breed spectrum aan programma’s. Bijzondere aandacht zal uitgaan naarhet stimuleren van partiperen in het kunstschaatsen en het verhogen van het kunstschaatsniveau in de regio.
Het stimuleren van unieke, innoverende programma’s is een speciale taak van het Sportfonds.
Het KSVH Sportfonds zal weloverwegen investeringen doen en alleen programma’s opzetten die daadwerkelijk een grote kans van slagen hebben om een significante impuls in het leven van de deelnemers te geven. Het gaat daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord.
Het Sportfonds heeft een geweldige kern van knowhow die in combinatie met wisselende adviseurs constant de programma’s zullen toetsen. Deze deskundigheid zal zorgen voor een innoverende ontwikkeling binnen het kunstschaatsen en verwante programma’s daarbuiten.


ONZE VISIE, MISSIE EN WAARDEN


ONZE MISSIE

De missie van het KSVH Sportfonds komt overeen met de doelen van de vereniging, namelijk het schaatsenrijden te bevorderen en het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid door middel van sport. De missie van het sportfonds is om de sportbeleving te verrijken, waarbij discipline, toewijding, integriteit en eergevoel op en naast het ijs wordt bevorderd.

ONZE VISIE

De visie van het KSVH Sportfonds is tweeledig. Het sportfonds wil een leidend hulpstation zijn voor kunstschaatsers, dat inspireert tot grote sportprestaties en groot sportplezier. Het KSVH Sportfonds moet de standaard van perfectie worden in het ontwikkelen van sportprogramma’s gericht op het verbeteren van het kunstschaatsen, zowel in de breedte als in de diepte. Het fonds gelooft dat iedereen het beste uit zichzelf moet kunnen halen.

ONZE WAARDEN

De volgende waarden zorgen ervoor dat wij nieuwe gronden kunnen verkennen maar wel trouw blijven aan de principes waarop het fonds gebouwd is.

– Respect: Het respecteren van verschillende talenten, ideeen en denkbeelden.
– Resultaten: Programma’s opzetten die echt een verschil maken in de kunstschaatswereld.
– Innovatie: Gebruik maken van nieuwe ideeen en hulpmiddelen om originele, vooruitstrevende programma’s te maken.
– Integriteit: Blijven vasthouden aan onze eigen principes bij het ontwikkelen van programma’s.
– Weerbaarheid: Niet bang zijn om te falen maar durven innovatief te zijn.

HUIDIGE PROGRAMMA’S

Naam ProgrammaLengte ProgrammaHernieuwbaarheidMeer Informatie
KSVH Talentpool1 SeizoenElk seizoen hernieuwbaarKlik hier

HET FONDS ONDERSTEUNEN

Uiteraard kan een fonds niet bestaan zonder gulle gevers. Het KSVH Sportfonds is een unieke gelegenheid voor welwillenden om een verschil in de regio te maken. En met het steunen van het fonds komen ook aantrekkelijke voordelen, zowel voor bedrijven als particulieren. Wij geloven namelijk heel erg in het helpen van elkaar waardoor ons fonds echt een tool wordt om de gemeenschap bij elkaar te brengen. Het is dus zeker geen eenrichtingsverkeer. Stuur een mail naar marketing@ksvhaarlem.nl meer over de mogelijkheden.