De KSVH Jeugdraad

Jeugdraadsleden fungeren als ambassadeurs voor de andere kinderen en jeugd binnen KSVH. De KSVH jeugdraad denkt na over wat zij belangrijk vinden en wat er verbeterd kan worden in hun vereniging.

De KSVH Jeugdraad komt regelmatig samen en formuleert adviezen aan de vereniging over alles wat kinderen en jongeren van KSVH aangaat. Naast adviseren probeert de Jeugdraad ook de jeugd van KSV Haarlem samen te brengen door het organiseren van activiteiten of het bestuur bij te staan bij het organiseren.

Samenstelling de Jeugdraad

De jeugdraad wordt op dit moment gevormd, de definitieve samenstelling wordt binnenkort bekend gemaakt.

Contact met de Jeugdraad

Heb jij een idee of iets anders dat jij met de jeugdraad wilt bespreken? Stuur dan een e-mail aan de secretaris van de jeugdraad via jeugdraad@ksvhaarlem.nl. De secretaris draagt er zorg voor dat alle andere jeugdraadsleden relevante e-mails ontvangen.

De vergaderingen van de Jeugdraad

Alle vergaderingen van de KSVH jeugdraad worden in principe gehouden in het Baancommissie hok of het restaurant van de IJsbaan Haarlem. De raadsvergaderingen zijn alleen toegankelijk voor jeugdraadsleden. De jeugdraad kan mensen uitnodigen om advies te vragen of om antwoorden of vragen uiteen te zetten.

Wat doet de jeugdraad?

Werken bij de jeugdraad is leerzaam maar ook leuk! De jeugdraad komt enkele keren per jaar samen om te vergaderen. De jeugdraadsleden bepalen zelf waarmee ze aan de slag gaan of gaan in op aangeleverde vragen of voorstellen vanuit het KSVH bestuur. Dit kunnen heel concrete dingen zijn. Als hiervoor geld of andere ondersteuning van de vereniging nodig is, doet de jeugdraad hiervoor een voorstel aan het KSVH bestuur. De jeugdraad kan bijvoorbeeld een activiteitendag organiseren, namens de jeugd het bestuur adviseren of aandacht vragen voor wensen, behoeften en problemen van de KSVH jeugd. Daarnaast trakteert KSVH de jeugdraad jaarlijks op een leuk, gezellig of leerzaam uitstapje.

Het Budget van de Jeugdraad

De jeugdraad heeft nog geen eigen budget maar krijgt wel beschikking over een budget per evenement/ happening waar zij over gaan meedenken. Wil de jeugdraad een eigen idee uitvoeren waarvoor geld nodig is? Dan moet dat uit de normale budgetten van de vereniging komen na akkoord van het KSVH bestuur.