Structuur KSVH

Als nieuwe vereniging kijk je altijd eerst goed om je heen, hoe gaat het elders? Wat gaat elders goed en wat gaat elders fout? Aangezien de oprichters van KSS (Sarina en Rogier), de school die later werd omgedoopt tot de huidige vereniging KSVH, veel affiniteit met sport hebben werd er ook gekeken naar de andere sportverenigingen en de punten die daar te leren zijn.
Wat bleek dat bij veel verenigingen een hoofdcoach eigenlijk alle verantwoordelijkheid heeft. De professionaliteit van de vereniging wordt door sommige hoofdcoaches afgemeten aan het aantal podiumplaatsen. Hierdoor is het binden van zoveel mogelijk talenten aan jezelf als trainer de hoogste prioriteit geworden in plaats van een zo goed mogelijk beleid nastreven wat een enorme druk, een gespannen cultuur en scheve gezichten binnen een vereniging kan opleveren. Ouders kijken hier ook vaak niet kritisch naar want de hoofdcoach moet het toch wel weten?
KSV Haarlem wil dat kinderen zich thuis voelen bij een vereniging. Wij willen binnen KSV Haarlem een beleid waarbij kinderen niet worden gevangen in angst of druk maar zich vrij kunnen voelen op het ijs, op elk niveau. Volwassenen moeten ongedwongen of juist heel fanatiek kunnen schaatsen en de lessen moeten continu beter worden en het niveau van de aanwezige trainers steeds hoger worden gemaakt. Een analyse van afgelopen seizoenen legde uiteindelijk behoorlijke pijnpunten bloot, onder meer het diplomaschaatsen. Op sommige dagen werd de les kwaliteit, in onze ambiteuze ogen, niet goed gewaarborgd en sloot de lesstof niet naadloos aan op het opleidingstraject wat wij met de schaatsers voor ogen hadden. Uiteindelijk wilden wij een structuur bedenken waarbij wij niet alleen de leden beter kunnen maken maar ook de vereniging en trainers zelf want in een familie moet je elkaar helpen beter te worden. Als vereniging zijn wij heel blij dat wij aan de gang kunnen gaan met de nieuwe structuur die KSV Haarlem nu heeft neergezet en met de hele staf gaan we daar gemotiveerd mee aan de slag. Maar hoe zit de structuur nu eigenlijk in elkaar?

De onderdelen

  • Het Bestuur: Geeft het vertrouwen aan de Technisch Manager om algemeen beleid in samenwerking met de Divisie Managers om te zetten in een opleidingsbeleid.
  • Technisch Manager: De Technisch Manager wordt aangesteld en beoordeeld door het bestuur van KSVH. De Technisch Manager is aan het bestuur verantwoording verschuldigd over het technisch beleid en de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden.
  • Divisie Managers: De Divisie Manager wordt aangesteld door het bestuur van KSVH en wordt beoordeeld door de Technisch Manager. De Divisie Manager is aan de Technisch Manager verantwoording verschuldigd over de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. De Divisie Manager van de selectie werkt nauwer samen met de Technisch Manager om te zorgen dat de doorstroming van de recreanten naar de selectie optimaal verloopt.

Er bestaat binnen de structuur geen rangorde, alleen verschillende functies. De Technisch Manager waakt over het technisch niveau binnen de vereniging en doet dit in samenwerking met de Divisie Managers. Iedereen heeft dus een ondersteunende functie aan elkaar. De Divisie Managers moeten hun eigen divisie zo sterk mogelijk maken terwijl de Technisch Manager middels een helicopter-view kan aan- en bijsturen. Door deze overkoepelende blik kunnen de Divisie Managers vanuit een ander perspectief hulpmiddelen krijgen en zullen zij op hun beurt de Technisch Manager weer beter maken door hun visie en initiatieven.

Wie staat waar?

  • Sharon Resseler

Voor de rol van Technisch Manager hadden wij iemand nodig die de technische kant van het kunstschaatsen niet allen begrijpt maar ook kan implementeren bij anderen, met afstand kan kijken naar situaties en respect afdwingt van de teamgenoten. Daarom kwamen wij heel snel al uit op Sharon. Niet alleen gepokt en gemazeld in het Nederlandse kunstschaatsen maar ook iemand met een grondige technische kennis die deze functie vereist. Op dit moment vormt zij samen met Jeroen Prins en Karen Venhuizen de selectiecommissie kunstrijden die de selectienormen bepaalt voor deelname aan Internationale wedstrijden en Internationale kampioenschappen. De knowhow die Sharon met zich meebrengt is goud waard voor de vereniging.

  • Florian Gostelie

De rol van Divisie Manager Selectie vereist niet alleen een fanatieke, gedreven trainer maar ook iemand die qua topsport het klappen van de zweep kent en hierdoor een plan kan opstellen wat een topsportklimaat binnen KSV Haarlem kan waarborgen. Door zijn ervaring op hoog trainingsniveau, wat hem onder andere het Nederlands kampioenschap kunstrijden bij de heren opleverde, kan hij de Topsport (selectie) Divisie zo inrichten dat KSV Haarlem op termijn de sportieve lat steeds hoger en hoger zal leggen.

  • Jet Stam

De rol van Divisie Manager Talenten vereist niet alleen een fanatieke, gedreven trainer maar ook iemand die jeugd zo benadert dat zij kunnen groeien in hun vertrouwen en ook de trainingsplannen samenstelt met visie, gevoel en inzicht. Als Divisie Manager Talenten moet zij zorgen dat de trainers die met de talenten werken het trainingsplan zo uitvoeren dat de talenten grote stappen maken in hun ontwikkeling, zowel sportief als mentaal.

  • Irina Tsiba

De rol van Divisie Manager Recreanten vereist een goede feeling met de leden van de vereniging en een goed inzicht welke initiatieven moeten worden genomen om de breedtesport binnen KSV Haarlem te bevorderen. Deze taak is dermate belangrijk dat naast Irina, ook Zohair Boukhris zich met deze taak zal bezighouden. De recreanten vormen de basis van de vereniging en bepalen voor het grootste gedeelte het gezicht van de vereniging. De wedstrijdrecreanten schaatsen op hoog niveau dus om deze uitdaging van plezier maar ook ambitieuze gevorderde tak te kunnen combineren vereist een alleskunner zoals Irina.

Wij hopen met onze structuur het lesniveau op een nog hoger plan te tillen en dat het kunstschaatsen in Noord Holland een verenigingsinpuls krijgt.

diagram divisies3